Privacyverklaring

Privacyverklaring Topday

Topday gevestigd aan de Heereweg 204, 2101 BP te Lisse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Indien u gebruik maakt van de mogelijkheid tot het aanvragen van een brochure, of het plaatsen van een bestelling via de website, het doen van een sollicitatie, het aanmelden voor een nieuwsbrief of een evenement, het stellen van vragen, het maken van opmerkingen, dan wel gebruik maakt van een andere dienst binnen de website, kan het zijn dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken, of dat u deze op eigen initiatief verstrekt.
Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere diensten binnen de website heeft aangevraagd, is het mogelijk dat Topday uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor het uitvoeren van deze diensten.
Indien u ons bedrijf binnenstapt voor een vraag, een aankoop of gebruik maakt van andere diensten van onze organisatie, kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor het uitvoeren van onze diensten.
Topday verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor – en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer(s)
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie, telefonisch, of via een bezoek aan ons bedrijf.
Eventueel door u te verstrekken soortgelijke gegevens van derden, zoals wederzijdse ouders, ceremoniemeester(s), etc., eveneens met het doel de door u gewenste diensten adequaat te kunnen uitvoeren.

Deze persoonsgegevens worden door Topday in een beveiligde omgeving opgeslagen en zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep professionals binnen onze organisatie op basis van “need to know”.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of ons bedrijf heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@topday.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:
Topday verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van uw betaling, uitschrijven van de facturen.
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
U te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is, om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Om goederen en diensten bij u af te leveren en op te halen volgens afspraak.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Topday neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Topday) tussen zit.

Hoelang bewaren we persoonsgegevens:
Topday bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Voor de wetgeving is een bewaartermijn van zeven (7 jaar) noodzakelijk.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Topday deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Er zijn geen bedrijven, die uit naam van ons persoonsgegevens verwerken en daardoor hebben wij ook geen verwerkersovereenkomst afgesloten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Topday gebruikt cookies binnen haar website.
Topday kan hyperlinks op haar website opnemen die leiden naar websites van derden, welke niet door Topday worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. Het kan zijn dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. Topday aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites en handelingen van deze derden en anderen.

Gegevens aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Topday.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Topday neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@topday.nl.

Topday behoudt zich het recht voor de privacyverklaring te allen tijde te kunnen wijzigen. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website van Topday, dan kunt u contact opnemen via info@topday.nl.